HUCK - Vladimír Pastor
Referencie - Elektroinštalačné práce
 • MADI, Bélu Kuna 39,851 03 Bratislava
     montáž elektrických a elektronických rozvodov
 • Slovenské národné múzeum, Vajanského nábr. , Bratislava
     rekonštrukcia elektrickej inštalácie vo výstavných sálach
 • AVA,výrobné družstvo,Stromová ul.13,833 56 Bratislava
     rozšírenie elektrickej inštalácie pre dielenské stroje
        - Mickiewiczova ul.č.14
        - Štvrtok na Ostrove
 • Slovenská národná galéria, Riečna ul. 1, Bratislava
     odstránenie revíznych závad el. rozvádzačov v adm. budove
 • Stredné odborné učilište odevné, Tokajícka ul. 24, Bratislava
     montáž el.zariadenia v dielňach SOU O - pracoviská:
        - Tematinská ul.č.1
        - Tokajícka ul.č.24
        - Martinčekova ul.č.33
     a odstránenie revíznych závad v pavilónoch A,C,D,E
 • Stredná priemyselná škola odevná, Tokajícka ul. 24, Bratislava
     odstránenie revíznych závad v budove školy,pavilon B
 • VD MEVA,Vajnorská ul.8, Bratislava
     rozšírenie elektroinštalácie
 • RAK spol. s r.o. Šándorova ul.č.6, Bratislava
     odstránenie revíznych závad
 • JOŽO ŠRAMKA 2x15=18,Záhumenná 318, Bratislava
     montáž elektroinštalácie (osvetlenie nápisu - ZIMNÝ ŠTADIÓN Ondreja Nepelu, Bratislava)
 • PERES spol. s r.o. Duklianska ul.č.19, Bratislava
     montáž elektroinštalácie  /svetelná reklama/
 • AREA spol. s r.o. Strečnianska ul.č.3, Bratislava
     oprava elektroinštalácie
 • POLVIT reštaurácia MICHAELA, Michalská ul.č.11, Bratislava
     oprava elektroinštalácie v prevádzke
 • SATOR spol.s r.o. Rovníkova ul.č.2,821 02 Bratislava
     oprava elektroinštalácie
 • SCHULTZ spol. s r.o. Obchodná ul.č.41, Bratislava
     montáž elektroinštalácie
 • PROFORM, Račianska ul.109/b, Bratislava
     montáž elektroinštalácie k svetelnej reklame
 • Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova ul. , Bratislava
     odstránenie revíznych závad obrábacích strojov
 • RACIOTERMA, Bebravská ul.č.1, Bratislava
     montáž priamovýhrevného el. kúrenia v obytnom dome - Zohor
 • EKO - Slovenská ekologická spoločnosť spol. s r.o. Závodná ul.č.8, Bratislava
     montáž novej elektroinštalácie  v podkrovných priestoroch
 • ČSOB a.s. Lehotského ul.č.3, Bratislava
     montáž elektroinštalácie  v priestoroch kancelárií
 • BIOSCOP s.r.o. , Hviezdoslavovo nám.17, Bratislava
     montáž a oprava elektroinštalácie v kinách Hviezda, Obzor, Mladosť, Odboj, Devín
Vladimír Pastor | tel.: +421 905 613 884 | e-mail: huckbratislava@gmail.com