HUCK - Vladimír Pastor
Referencie - Montáž domáceho dorozumievacieho zariadenia (DDZ)
Vladimír Pastor | tel.: +421 905 613 884 | e-mail: huckbratislava@gmail.com