HUCK - Vladimír Pastor
Referencie - Spolupráca so správcovskými spoločnosťami v Bratislave
 • BYTOKOMPLET s r.o., Kamenárska ul.č.18, Bratislava
     oprava a údržba bytového fondu
 • Prvá Ružinovská Spoločnosť a.s., Mlynské nivy č.61, Bratislava
     oprava a údržba bytového fondu
 • Ing. Stanová Alena, Trenčianska 28, Bratislava
     oprava a údržba bytového fondu
 • H-PROBYT, spol s r.o., Povraznícka 4, Bratislava
     oprava a údržba bytového fondu
 • AG Expert, Zvolenská 3, Bratislava
     oprava a údržba bytového fondu
 • Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, Bratislava
     oprava a údržba bytového fondu
 • Stavebné bytové družstvo, Strojnícka 8, Bratislava
     oprava a údržba bytového fondu
 • ETP Management budov, s.r.o, Mlynské nivy 61, Bratislava
     oprava a údržba bytového fondu
Vladimír Pastor | tel.: +421 905 613 884 | e-mail: huckbratislava@gmail.com