HUCK - Vladimír Pastor
Ponuka
 • Montáž a opravy elektrických strojov a prístrojov nn v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu
 • Montáž a opravy elektroinštalácií
 • Montáž a opravy bleskozvodov
 • Výroba elektrických rozvádzačov nn do 50A
illustration illustration illustration illustration
 • Montáž kamerových systémov
 • Montáž a opravy domáceho dorozumievacieho zariadenia (DDZ)
 • Montáž a opravy systému dotykových elektronických kľúčov (DEK)
 • Poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb (alarmy)
illustration illustration illustration illustration
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrického zariadenia
 • Odstraňovanie závad z odborných prehliadok a skúšok
 • Pravidelná údržba elektrického zariadenia
Vladimír Pastor | tel.: +421 905 613 884 | e-mail: huckbratislava@gmail.com