HUCK - Vladimír Pastor
ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE, BLESKOZVODY,
DOMÁCE DOROZUMIEVACIE ZARIADENIA,
SYSTÉMY DOTYKOVÝCH ELEKTRONICKÝCH KĽÚČOV A ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY
logo

Firma H U C K - Vladimír Pastor pôsobí na Slovenskom trhu v oblasti elektroinštalačných služieb od roku 1990. Za toto obdobie sa nám podarilo presadiť v tvrdej konkurencii precíznou prácou a prijateľnými cenami, čoho dôkazom sú aj realizované zákazky.

Vladimír Pastor | tel.: +421 905 613 884 | e-mail: huckbratislava@gmail.com